"> خلاقیت بسیار جالب یك هنرمند انگلیسی + عکس

هلاله پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

خلاقیت بسیار جالب یك هنرمند انگلیسی + عکس

خلاقیت بسیار جالب یك هنرمند انگلیسی + عکس
یك هنرمند انگلیسی دست به ابتكار بسیار جالبی زده است. او وری آدامسهایی كه در پیاده رو انداخته میشود نقاشی میكند. به گزارش هلاله این هنرمند كه  بن ویلسون نام دارد مدت 7 سال است كه به این كار مشغول است و نه تنها در انگلستان كه در سراسر اروپا این هنر را به نمایش گذاشته است. او میگوید قصدش این است كه از چیزهایی كه مردم نسبت به آن احساس خوبی ندارند یك اثر هنری  و زیبا خلق كند.