دانلود نمونه سوالات دروس پیام نور خرداد ۹۱
آموزش کسب در آمد از اینستاگرام و وایبر
دانلود نمونه سوال خرداد 91,دانلود نمونه سوال پیام نور,دانلود نمونه سوالات دروس پیام نور,رشته آمار,رشته حسابداری,رشته ریاضی,دانلود رشته علوم سیاسی,رشته مترجمی زبان,دروس ریاضی

فان ترين |مجله تفريحي

در این مطلب نمونه سوالات دروس رشته های حسابداری،ریاضی،علوم سیاسی،آمار و مترجمی زبان انگلیسی را برای شما دانشجویان عزیز قرار داده ایم.این نمونه سوالات متعلق به نیمسال دوم سال ۹۱-۹۰ می باشد…..

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته حسابداری

کد درس / لینک دانلود نام درس
۱۲۱۴۰۲۶٫pdf حسابداری صنعتی ۲
۱۲۲۱۰۲۸٫pdf توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
۱۲۲۱۰۳۶٫pdf اصول علم اقتصاد ۱ (خرد و جهانگردی) – اقتصاد خرد
۱۱۱۱۰۰۴ ۱۱۱۱۰۰۵
۱۱۱۱۰۰۹ ۱۱۱۱۰۱۲
۱۱۱۱۰۱۴ ۱۱۱۱۱۱۷
۱۱۱۲۱۶۶٫pdf
ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار – ریاضیات عمومی – ریاضیات کاربردی در مدیریت
۱۱۱۱۰۰۴ ۱۱۱۱۰۰۵
۱۱۱۱۰۰۹ ۱۱۱۱۰۱۲
۱۱۱۱۰۱۴ ۱۱۱۱۱۱۷
۱۱۱۲۱۶۶٫pdf
ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار – ریاضیات عمومی – ریاضیات کاربردی در مدیریت
۱۱۱۱۰۰۶ ۱۱۱۱۰۱۰
۱۱۱۱۰۱۳ ۱۱۱۱۰۱۵
۱۱۱۱۱۱۸ ۱۲۲۲۱۹۶٫pdf
ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ –ریاضیات دربرنامه ریزی – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
۱۱۱۱۰۰۶ ۱۱۱۱۰۱۰
۱۱۱۱۰۱۳ ۱۱۱۱۰۱۵
۱۱۱۱۱۱۸ ۱۲۲۲۱۹۶٫pdf
ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ –ریاضیات دربرنامه ریزی – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
۱۱۱۱۰۱۱ ۱۱۱۷۰۰۹
۱۱۱۷۰۸۶ ۱۱۱۷۰۸۹
۱۲۱۸۰۰۲٫pdf
آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی – آمار و احتمالات- آمار و کاربرد آن در میریت
۱۱۱۵۰۱۱ ۱۱۱۵۰۱۲٫pdf کاربرد کامپیوتر در حسابداری – مبانی و کاربرد کامپیوتر
۱۱۱۵۱۵۸ ۱۲۱۴۰۴۶
۱۲۱۸۰۰۹ ۱۲۱۸۰۲۸
۱۲۱۸۰۶۵ ۱۲۱۸۱۱۹
۱۲۱۸۲۶۸ ۱۲۳۴۰۰۲٫pdf
پژوهش عملیاتی – پژوهش عملیاتی در جهانگردی- تحقیق در عملیات
۱۱۱۷۰۱۸٫pdf آمارو کاربرد آن در مدیریت
۱۲۱۱۳۵۹ ۱۲۱۴۱۰۵
۱۲۲۲۰۰۱ ۱۲۲۲۰۶۲
۱۲۲۲۰۷۰ ۱۲۲۲۰۷۱
۱۲۲۲۰۷۶ ۱۲۲۲۱۳۹
۱۲۲۲۲۲۳ ۱۲۲۲۳۰۳٫pdf
مبانی جامعه شناسی ۱(مفاهیم اساسی) – مبانی جامعه شناسی
۱۲۱۲۱۷۴٫pdf زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
۱۲۱۴۰۰۲ ۱۲۱۴۰۰۴
۱۲۱۴۰۱۷ ۱۲۱۴۰۶۶
۱۲۱۴۰۹۲ ۱۲۱۸۰۶۱
۱۳۲۰۰۱۹٫pdf
اصول حسابداری ۱- اصول حسابداری یا هزینه یابی – اصول حسابداری ۱ ( جهانگردی)
۱۲۱۴۰۰۳ ۱۲۱۴۰۰۵
۱۲۱۴۰۱۱ ۱۲۱۴۰۱۸
۱۲۱۴۰۴۵ ۱۲۱۴۰۶۸
۱۲۲۱۰۹۲٫pdf
اصول حسابرسی ۲
۱۲۱۴۰۰۳ ۱۲۱۴۰۰۵
۱۲۱۴۰۱۱ ۱۲۱۴۰۱۸
۱۲۱۴۰۴۵ ۱۲۱۴۰۶۸
۱۲۲۱۰۹۲٫pdf
اصول حسابرسی ۲
۱۲۱۴۰۰۷ ۱۲۱۴۰۳۲
۱۲۱۸۲۶۰٫pdf
حسابداری دولتی – حسابداری وحسابرسی دولتی
۱۲۱۴۰۰۷ ۱۲۱۴۰۳۲
۱۲۱۸۲۶۰٫pdf
حسابداری دولتی – حسابداری وحسابرسی دولتی
۱۲۱۴۰۱۲ ۱۲۱۴۰۲۱
۱۲۱۴۰۳۸ ۱۲۱۴۰۶۹٫pdf
حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱
۱۲۱۴۰۱۳ ۱۲۱۴۰۲۶٫pdf حسابداری صنعتی ۱
۱۲۱۴۰۱۴ ۱۲۱۴۰۳۴٫pdf حسابداری صنعتی ۳
۱۲۱۴۰۱۴ ۱۲۱۴۰۳۴٫pdf حسابداری صنعتی ۳
۱۲۱۴۰۱۹ ۱۲۱۴۰۷۶٫pdf اصو ل حسابداری ۳
۱۲۱۴۰۱۹ ۱۲۱۴۰۷۶٫pdf اصو ل حسابداری ۳
۱۲۱۴۰۲۰ ۱۲۱۴۱۰۷ .pdf زبان تخصصی ۱
۱۲۱۴۰۲۲٫pdf حسابداری میانه ۱
۱۲۱۴۰۲۳ ۱۲۱۴۱۱۰٫pdf حسابداری میانه ۲
۱۲۱۴۰۲۳ ۱۲۱۴۱۱۰٫pdf حسابداری میانه ۲
۱۲۱۴۰۲۳٫pdf حسابداری میانه ۲
۱۲۱۴۰۲۴ ۱۲۱۴۱۰۸٫pdf زبان تخصصی ۲
۱۲۱۴۰۲۵٫pdf حسابداری پیشرفته ۱
۱۲۱۴۰۲۵٫pdf حسابداری پیشرفته ۱
۱۲۱۴۰۲۷ ۱۲۱۴۰۷۳
۱۲۱۴۰۷۷٫pdf
حسابرسی – حسابرسی ۱
۱۲۱۴۰۲۸٫pdf حسابداری مالیاتی
۱۲۱۴۰۲۹٫pdf حسابداری پیشرفته ۲
۱۲۱۴۰۳۰ ۱۲۱۴۰۷۰
۱۲۳۵۰۰۴ ۱۲۳۸۰۰۹٫pdf
مدیریت مالی
۱۲۱۴۰۳۱ ۱۲۱۴۰۳۹٫pdf اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی – مبانی تنظیم بودجه
۱۲۱۴۰۳۳٫pdf حسابرسی ۲
۱۲۱۴۰۳۵ ۱۲۱۴۰۷۲٫pdf مدیریت مالی ۲
۱۲۱۴۰۳۶٫pdf اصول علم اقتصاد ۱(خرد و جهانگردی) – اقتصاد خرد
۱۲۱۴۰۷۱ ۱۲۲۱۰۲۰
۱۲۲۱۰۹۳٫pdf
پول و ارز و بانکداری – پول و بانکداری
۱۲۱۴۱۰۳ ۱۲۱۷۰۰۱
۱۲۱۷۰۹۵ ۱۲۱۷۱۱۱
۱۲۲۲۱۴۳ ۱۲۲۲۱۸۵٫pdf
روان شناسی عمومی – مبانی روان شناسی (مفاهیم اساسی )
۱۲۱۴۱۰۴ ۱۲۲۳۰۱۶
۱۲۲۳۰۱۹ ۱۲۲۳۱۷۲٫pdf
حقوق بازرگانی – حقوق تجارت
۱۲۱۴۱۰۶ ۱۲۱۸۰۷۲
۱۲۱۸۰۹۵ ۱۲۱۸۱۲۶
۱۲۳۸۰۰۸٫pdf
مدیریت تولید
۱۲۱۸۰۰۶ ۱۲۱۸۰۲۹
۱۲۱۸۰۶۸ ۱۲۱۸۰۹۲
۱۲۱۸۱۲۱ ۱۲۲۱۰۳۵٫pdf
روش تحقیق – روش تحقیق در مدیریت – روشهای تحقیق ماخذ شناسی – مبانی روش تحقیق
۱۲۱۸۰۰۷ ۱۲۱۸۰۲۶
۱۲۱۸۰۶۴ ۱۲۱۸۰۹۱
۱۲۱۸۰۹۶ ۱۲۱۸۰۹۷
۱۲۱۸۰۹۹ ۱۲۱۸۱۰۱
۱۲۱۸۱۰۲ ۱۲۱۸۱۱۸
۱۲۱۸۱۸۲ ۱۲۲۱۰۳۳٫pdf
اصول سازمان و مدیریت – اصول مدیریت و سازماندهی – اصول و مبانی مدیریت های میانی سازمانی
۱۲۱۸۰۱۰ ۱۲۱۸۰۳۲
۱۲۱۸۰۶۷ ۱۲۱۸۱۲۳
۱۲۱۸۳۵۷٫pdf
رفتار سازمانی – مدیریت رفتار سازمانی
۱۲۱۸۰۹۰ ۱۲۲۱۰۰۸
۱۲۲۱۰۳۴٫pdf
مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) – مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت
۱۲۱۸۰۹۳٫pdf پژهش عملیاتی ۱
۱۲۱۸۰۹۴٫pdf پژهش عملیاتی ۲
۱۲۲۱۰۰۳ ۱۲۲۱۰۰۶
۱۲۲۱۰۱۲ ۱۲۲۱۰۱۹
۱۲۲۱۰۲۷ ۱۲۲۱۰۳۲٫pdf
اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ (کلان و جهانگردی) – اقتصاد کلان
۱۲۲۱۰۰۷ ۱۲۲۱۰۲۱٫pdf توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
۱۲۲۱۰۱۸٫pdf اصول علم اقتصاد ۱

 

*************************************************

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته ریاضی

 

کد درس / لینک دانلود نام درس
۱۱۱۱۰۳۴ ۱۱۱۱۱۰۹
۱۱۱۱۴۰۸ ۱۱۱۱۴۱۰
۱۱۱۱۴۱۳٫pdf
ریاضی عمومی ۲ – ریاضی کاربردی ۱
۱۱۱۱۰۳۵ ۱۱۱۱۲۸۳٫pdf ریاضی عمومی ۳
۱۱۱۱۰۳۶ ۱۱۱۱۰۹۴
۱۱۱۱۱۰۱ ۱۱۱۱۱۱۰
۱۱۱۱۲۸۴ ۱۱۱۱۳۲۱٫pdf
معادلات دیفرانسیل
۱۱۱۱۰۳۷ ۱۱۱۱۳۲۵٫pdf جبر ۱ – مبانی جبر
۱۱۱۱۰۳۸ ۱۱۱۱۰۸۷
۱۱۱۱۲۸۶٫pdf
انالیز ریاضی ۱
۱۱۱۱۰۳۹ ۱۱۱۱۳۷۹٫pdf نظریه اعداد – نظریه مقدماتی اعداد
۱۱۱۱۰۴۰ ۱۱۱۱۳۲۰٫pdf جبر خطی – مبانی ماتریس ها و جبر خطی
۱۱۱۱۰۴۱ ۱۱۱۱۰۸۸٫pdf آنالیز ریاضی ۲
۱۱۱۱۰۴۲٫pdf جبر ۲
۱۱۱۱۰۴۳ ۱۱۱۱۰۸۹
۱۱۱۱۱۰۶ ۱۱۱۱۲۹۱
۱۱۱۱۳۲۳٫pdf
آنالیز عددی – مبانی آنالیز عددی
۱۱۱۱۰۴۴ ۱۱۱۱۲۹۵
۱۱۱۱۳۷۸٫pdf
توابع مختلط
۱۱۱۱۰۴۵ ۱۱۱۱۳۷۰٫pdf توپولوژی عمومی
۱۱۱۱۰۴۶ ۱۱۱۱۴۳۲٫pdf آنالیز ریاضی ۳
۱۱۱۱۰۴۷ ۱۱۱۱۳۲۸
۱۱۲۴۰۲۵٫pdf
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
۱۱۱۱۰۴۸٫pdf جبر ۳
۱۱۱۱۰۴۹ ۱۱۱۱۳۸۴٫pdf هندسه دیفرانسیل موضعی
۱۱۱۱۰۵۰ ۱۱۱۱۲۸۷
۱۱۱۱۳۷۱٫pdf
مبانی هندسه – هندسه هذلولوی
۱۱۱۱۰۵۱ ۱۱۱۱۴۳۳٫pdf نظریه معادلات دیفرانسیل
۱۱۱۱۰۵۲ ۱۱۱۱۳۲۶
۱۱۱۷۰۳۹٫pdf
بهینه سازی خطی – تحقیق در عملیات ۱
۱۱۱۱۰۵۳ ۱۱۱۷۰۲۹
۱۱۱۷۱۵۶٫pdf
فرآیندهای تصادفی ۱
۱۱۱۱۰۵۴ ۱۱۱۱۳۹۲٫pdf تاریخ ریاضیات
۱۱۱۱۰۵۵٫pdf فلسفه علم ریاضی
۱۱۱۱۰۵۷ ۱۱۱۵۱۷۳٫pdf منطق – منطق ریاضی
۱۱۱۱۰۵۸ ۱۱۱۱۲۰۶ ۱۱۱۱۲۹۰
۱۱۱۱۳۹۶٫pdf
زبان تخصصی – زبان تخصصی ریاضی – زبان تخصصی فراگیر (ارشد ریاضی)
۱۱۱۱۰۵۹ ۱۱۱۱۲۸۵
۱۱۱۱۳۲۴٫pdf
ریاضیات گسسته – مبانی ترکیب
۱۱۱۱۰۶۷ ۱۱۱۱۲۸۹٫pdf آموزش ریاضی ۱ – تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها
۱۱۱۱۰۶۹ ۱۱۱۱۲۹۴٫pdf آموزش ریاضی ۲ – طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش
۱۱۱۱۰۷۲ ۱۱۱۵۰۲۲٫pdf برنامه سازی پیشرفته
۱۱۱۱۰۷۳ ۱۱۱۵۱۹۳٫pdf ساختمان داده ها
۱۱۱۱۰۷۴٫pdf تحقیق در عملیات ۲
۱۱۱۱۰۷۵ ۱۱۱۱۴۱۴
۱۱۱۹۰۰۴_۱٫pdf
آنالیز عددی – آنالیز عددی ۲
۱۱۱۱۰۷۶ ۱۱۱۱۴۰۰_۱٫pdf نظریه گراف و کابردهای آن
۱۱۱۱۰۷۷ ۱۱۱۷۰۳۵
۱۱۱۷۱۵۸٫pdf
سریهای زمانی ۱
۱۱۱۱۲۷۶ ۱۱۱۵۰۷۹
۱۱۱۵۱۶۷٫pdf
ذخیره و بازیابی اطلاعات
۱۱۱۱۳۰۷٫pdf ریاضی عمومی ۱
۱۱۱۱۳۰۹٫pdf مبانی علوم ریاضی
۱۱۱۱۴۰۲٫pdf ترکیبات و کاربردها
۱۱۱۳۰۷۹_۱۱۱۳۰۸۵٫pdf فزیک پایه ۱
۱۱۱۳۰۸۱ ۱۱۱۳۰۸۷٫pdf فیزیک پایه ۲
۱۱۱۳۲۵۶٫pdf فیزیک عمومی
۱۱۱۵۰۲۰ ۱۱۱۵۰۲۱
۱۵۱۱۰۱۸٫pdf
مبانی کامپیوتر –برنامه سازی – مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
۱۱۱۵۰۶۸ ۱۱۱۵۱۳۸
۱۱۱۵۱۶۲ ۱۵۱۱۰۱۹٫pdf
اصول کامپیوتر ۲ – برنامه سازی پیشرفته
۱۱۱۵۱۱۲ ۱۱۱۵۱۴۰
۱۱۱۵۱۶۴ ۱۵۱۱۰۲۰٫pdf
ساختمان داده ها – ساختمان داده ها و الگوریتم
۱۱۱۷۰۲۰ ۱۱۱۷۰۷۷٫pdf آمار و احتمال ۱
۱۱۱۷۰۲۱ ۱۱۱۷۰۷۸
۱۱۱۷۱۴۴٫pdf
آمار و احتمال ۲
۱۱۱۷۰۲۲ ۱۱۱۷۰۳۲
۱۱۱۷۱۵۷٫pdf
آمار ریاضی ۱ (برآورد یابی)
۱۱۱۷۰۳۰٫pdf زبان تخصصی
۱۱۱۷۰۳۳ ۱۱۱۷۱۶۵٫pdf آمار ریاضی (آزمون فرض ها) – آمار ریاضی ۲
۱۱۱۷۰۳۶ ۱۱۱۷۱۶۳٫pdf رگرسیون ۱
۱۱۱۷۰۳۸ ۱۱۱۷۱۷۵٫pdf آشنایی با نظریه صف بندی
۱۱۱۷۱۴۷٫pdf مبانی احتمال
۱۱۱۷۱۵۳٫pdf احتمال ۱
۱۱۱۷۱۵۴٫pdf احتمال ۲
۱۱۱۱۰۱۹ ۱۱۱۱۳۰۸٫pdf ریاضی عمومی ۲
۱۱۱۱۰۱۹ ۱۱۱۱۳۰۸٫pdf ریاضی عمومی ۲
۱۱۱۱۰۳۲ ۱۱۱۱۰۸۴
۱۱۱۱۰۹۹ ۱۱۱۱۱۰۲
۱۱۱۱۴۱۲٫pdf
ریاضی ۱ – ریاضی عمومی ۲
۱۱۱۱۰۳۳ ۱۱۱۱۰۹۰٫pdf مبانی ریاضیات

 

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته مترجمی زبان انگلیسی

 

کد درس / لینک دانلود نام درس
۱۲۱۲۰۵۵٫pdf نگارش پیشرفته
۱۲۱۲۰۰۱ ۱۲۲۲۱۵۸ ۱۲۲۲۱۸۰
۱۲۲۲۳۰۸٫pdf
زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۱ – زبان تخصصی ۱ علوم ارتباطات
۱۲۱۲۰۴۷ ۱۲۱۲۱۰۵٫pdf خواندن و درک مفاهیم ۲
۱۲۱۲۰۵۰ ۱۲۱۲۱۱۰ ۱۲۲۵۱۱۲٫pdf فنون یادگیری زبان
۱۲۱۲۰۵۳٫pdf ساخت زبان فارسی
۱۲۱۲۰۵۴٫pdf نگارش فارسی
۱۲۱۲۰۵۵ ۱۲۱۲۱۱۳٫pdf نگارش پیشرفته
۱۲۱۲۰۵۵ ۱۲۱۲۱۱۳٫pdf نگارش پیشرفته
۱۲۱۲۰۵۶ ۱۲۱۲۱۱۱٫pdf کلیات زبان شناسی ۱
۱۲۱۲۰۵۸ ۱۲۱۲۱۱۶ ۱۲۲۵۰۸۲٫pdf ادبیات زبان انگلیسی ۱ – درآمدی بر ادبیات زبان انگلیسی ۱
۱۲۱۲۰۵۹ ۱۲۱۳۰۴۸٫pdf آشنایی با ادبیات معاصر ایران – ادبیات معاصر ۲ نثر
۱۲۱۲۰۶۱ ۱۲۱۲۱۱۷ ۱۲۲۵۰۸۳٫pdf کلیات زبان شناسی ۲ – کلیات زبان شناسی
۱۲۱۲۰۶۲ ۱۲۱۲۱۱۲٫pdf نمونه های نثر ساده – نمونه های نثر ساده انگلیسی
۱۲۱۲۰۶۳ ۱۲۱۲۱۱۸ ۱۲۲۵۰۸۵٫pdf ادبیات انگلیسی ۲ – درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۲
۱۲۱۲۰۶۴ ۱۲۱۲۱۲۰ ۱۲۲۵۰۷۹٫pdf ترجمه متون شاده – ترجمه متون
۱۲۱۲۰۶۵ ۱۲۱۲۱۲۳٫pdf مقاله نویسی
۱۲۱۲۰۶۵ ۱۲۱۲۱۲۳٫pdf مقاله نویسی
۱۲۱۲۰۶۷ ۱۲۱۲۱۱۹٫pdf نامه نگاری
۱۲۱۲۰۶۸٫pdf واژه شناسی
۱۲۱۲۰۶۹ ۱۲۱۲۱۲۷ ۱۲۲۵۰۹۰٫pdf خواندن متون مطبوعاتی
۱۲۱۲۰۷۰ ۱۲۱۲۱۲۲٫pdf نمونه های شعر ساده انگلیسی
۱۲۱۲۰۷۱٫pdf ترجمه متون ادبی
۱۲۱۲۰۷۱٫pdf ترجمه متون ادبی
۱۲۱۲۰۷۳ ۱۲۱۲۱۲۱ ۱۲۲۵۰۷۷٫pdf کاربرد اصلاحات و تغییرات زبان درترجمه
۱۲۱۲۰۷۵ ۱۲۱۲۱۲۴٫pdf آوا شناسی انگلیسی
۱۲۱۲۰۷۶٫pdf ترجمه متون مطبوعاتی
۱۲۱۲۰۷۸ ۱۲۲۵۰۹۱٫pdf بررسی مقابله ای ساخت جمله – زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی
۱۲۱۲۰۷۹٫pdf اصول و مبانی نظری ترجمه
۱۲۱۲۰۸۰٫pdf ترجمه پیشرفته ۲
۱۲۱۲۰۸۲ ۱۲۱۲۱۲۹٫pdf بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱
۱۲۱۲۰۸۳ ۱۲۱۲۱۲۶٫pdf اصول و روش تحقیق ۱
۱۲۱۲۰۸۴ ۱۲۱۲۱۳۳٫pdf بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۲
۱۲۱۲۰۸۵٫pdf ترجمه متون مطبوعاتی ۲
۱۲۱۲۰۸۸ ۱۲۱۲۱۴۳٫pdf روش تدریس زبان انگلیسی – روش تدریس زبان خارجی
۱۲۱۲۰۸۹٫pdf ترجمه متون سیاسی
۱۲۱۲۰۹۱ ۱۲۱۲۱۳۲ ۱۲۲۵۰۸۸٫pdf اصول و روش تحقیق ۲ – روش تحقیق در زبان آموزی
۱۲۱۲۰۹۲ ۱۲۱۲۱۴۵٫pdf آزمون سازی زبان انگلیسی
۱۲۱۲۰۹۴٫pdf ترجمه متون اقتصادی
۱۲۱۲۰۹۵٫pdf ترجمه مکاتبات و اسناد ۲
۱۲۱۲۰۹۹٫pdf بیان شفاهی داستان ۱
۱۲۱۲۱۰۰٫pdf بیان شفاهی داستان ۲
۱۲۱۲۱۰۲ ۱۲۱۲۱۵۳ ۱۲۲۵۱۱۴٫pdf گفت و شنود۲

 

*************************************************

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته علوم سیاسی

 

کد درس / لینک دانلود نام درس

۱۲۱۲۰۳۸٫pdf
متون سیاسی به زبان خارجی ۱
۱۲۱۲۰۳۹٫pdf متون سیاسی به زبان خارجی ۲
۱۲۱۷۰۰۲ ۱۲۱۷۰۹۴ ۱۲۲۲۱۵۳ ۱۲۲۲۳۰۴٫pdf روانشناسی اجتماعی
۱۲۲۰۵۴۲ ۱۲۲۲۰۶۷ ۱۲۲۲۰۷۳ ۱۲۲۲۰۷۸ ۱۲۲۷۰۰۱ ۱۲۲۷۰۰۲ ۱۲۲۷۰۱۷٫pdf جاامعه شناسی عمومی – مبانی جامعه شناسی (رشته تاریخ) – مبانی جامعه شناسی جهانگردی
۱۲۲۱۰۰۱ ۱۲۲۱۰۱۳ ۱۲۲۱۰۲۲ ۱۲۲۲۳۰۵٫pdf اصول علم اقتصاد – کلیات علم اقتصاد – مبانی علم اقتصاد
۱۲۲۲۳۱۲ ۱۲۳۱۰۱۱٫pdf اصول و روابطسازمانهای بین المللی
۱۲۲۲۳۱۳ ۱۲۳۱۰۱۰٫pdf اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
۱۲۲۳۰۰۹٫pdf حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۳۰۱۱٫pdf حقوق بین الملل عمومی ۱
۱۲۲۳۰۱۲٫pdf حقوق بین الملل عمومی ۲
۱۲۲۳۰۱۳٫pdf حقوق اداری (کلیات و ایران )
۱۲۲۳۰۱۴٫pdf حقوق بین الملل اسلامی
۱۲۲۳۰۱۵٫pdf حقوق بین الملل خصوصی
۱۲۲۷۰۰۳٫pdf جامعه شناسی سیاسی
۱۲۲۹۰۰۴٫pdf تحولات سیاسی اجتماعی ایران از سال ۱۲۲۸ تا ۱۳۲۰
۱۲۲۹۰۰۵٫pdf تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا ۱۳۲۰
۱۲۲۹۰۰۶٫pdf تاریخ روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷
۱۲۲۹۰۰۷٫pdf تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵
۱۲۲۹۰۰۸٫pdf تاریخ تحول دولت در اسلام
۱۲۳۱۰۰۲٫pdf نظام سیاسی دولت در اسلام
۱۲۳۱۰۰۳٫pdf جنبش های اسلامی معاصر
۱۲۳۱۰۰۴٫pdf تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷
۱۲۳۱۰۰۵٫pdf روش تحقیق در علوم سیاسی (۱)الف
۱۲۳۱۰۰۶٫pdf تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب از افلاطون تا قرن بیستم ۱
۱۲۳۱۰۰۷٫pdf تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم
۱۲۳۱۰۰۸٫pdf مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران
۱۲۳۱۰۰۹٫pdf مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام
۱۲۳۱۰۱۲٫pdf اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام
۱۲۳۱۰۱۳٫pdf تئوریهای انقلاب
۱۲۳۱۰۱۴٫pdf اصول روابط بین الملل ۱
۱۲۳۱۰۱۶٫pdf روش تحقیق در علوم سیاسی (۲)ب
۱۲۳۱۰۱۸٫pdf سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۳۱۰۱۹٫pdf مسائل سیاسی و اقتصادی جهان اسلام
۱۲۳۱۰۲۰٫pdf شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم
۱۲۳۱۰۲۱٫pdf نوسازی و دگرگونی سیاسی
۱۲۳۱۰۲۲٫pdf سیاست خارجی قدرت های بزرگ
۱۲۳۱۰۲۳٫pdf انقلاب اسلامی ایران
۱۲۳۱۰۲۴٫pdf سیاسیت و حکومت در خاورمیانه
۱۲۳۱۰۲۵٫pdf مسائل نظامی و استرتژیک معاصر
۱۲۳۱۰۲۶٫pdf دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام
۱۲۳۱۰۲۷٫pdf ارتش و سیاست

 

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته آمار

 

کد درس / لینک دانلود نام درس

۱۱۱۱۰۱۹ ۱۱۱۱۳۰۸٫pdf
ریاضی عمومی ۲
۱۱۱۱۰۱۹ ۱۱۱۱۳۰۸٫pdf ریاضی عمومی ۲
۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۸۵_
۱۱۱۱۱۰۰ ۱۱۱۱۱۰۳٫pdf
ریاضی عمومی ۲
۱۱۱۱۰۲۵ ۱۱۱۱۰۸۵
۱۱۱۱۱۰۰ ۱۱۱۱۱۰۳٫pdf
ریاضی عمومی ۲
۱۱۱۱۰۳۲ ۱۱۱۱۰۸۴
۱۱۱۱۰۹۹ ۱۱۱۱۱۰۲ ۱۱۱۱۴۱۲٫pdf
ریاضی عمومی ۱
۱۱۱۱۰۳۳ ۱۱۱۱۰۹۰٫pdf مبانی ریاضیات
۱۱۱۱۰۳۶ ۱۱۱۱۰۹۴
۱۱۱۱۱۰۱ ۱۱۱۱۱۱۰
۱۱۱۱۲۸۴ ۱۱۱۱۳۲۱٫pdf
معادلات دیفرانسیل
۱۱۱۱۰۳۸ ۱۱۱۱۰۸۷
۱۱۱۱۲۸۶٫pdf
انالیز ریاضی ۱
۱۱۱۱۰۴۰ ۱۱۱۱۳۲۰٫pdf جبر خطی – مبانی ماتریس ها و جبر خطی
۱۱۱۱۰۴۱ ۱۱۱۱۰۸۸٫pdf آنالیز ریاضی ۲
۱۱۱۱۰۴۳ ۱۱۱۱۰۸۹
۱۱۱۱۱۰۶ ۱۱۱۱۲۹۱
۱۱۱۱۳۲۳٫pdf
آنالیز عددی ۱ – مبانی آنالیز عددی
۱۱۱۱۰۵۲ ۱۱۱۱۳۲۶
۱۱۱۷۰۳۹٫pdf
بهینه سازی خطی – تحقیق در عملیات – تحقیق در عملیات ۱
۱۱۱۱۰۵۳ ۱۱۱۷۰۲۹
۱۱۱۷۱۵۶٫pdf
فرآیندهای تصادفی
۱۱۱۱۰۷۲ ۱۱۱۵۰۲۲٫pdf برنامه سازی پیشرفته
۱۱۱۱۰۷۷ ۱۱۱۷۰۳۵
۱۱۱۷۱۵۸٫pdf
سریهای زمانی
۱۱۱۱۰۸۶٫pdf ریاضی برای آمار
۱۱۱۱۳۰۷٫pdf ریاضی عمومی ۱
۱۱۱۱۳۰۹٫pdf مبانی علوم ریاضی
۱۱۱۱۴۰۲٫pdf ترکیبات و کاربردها
۱۱۱۳۲۵۶٫pdf فیزیک عمومی ۲
۱۱۱۵۰۲۰ ۱۱۱۵۰۲۱
۱۵۱۱۰۱۸٫pdf
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
۱۱۱۷۰۲۲ ۱۱۱۷۰۳۲
۱۱۱۷۱۵۷٫pdf
آمار ریاضی (برآورد یابی)
۱۱۱۷۰۲۶٫pdf احتمال و کاربرد آن
۱۱۱۷۰۲۷٫pdf جبر خطی برای آمار
۱۱۱۷۰۲۸ ۱۱۱۷۱۶۰٫pdf روشهای نمونه گیری ۱
۱۱۱۷۰۳۰٫pdf زبان تخصصی
۱۱۱۷۰۳۳ ۱۱۱۷۱۶۵٫pdf آمار ریاضی (آزمون فرض ها) – آمار ریاضی ۲
۱۱۱۷۰۳۴ ۱۱۱۷۱۶۷٫pdf روشهای ناپارامتری
۱۱۱۷۰۳۶ ۱۱۱۷۱۶۳٫pdf رگرسیون
۱۱۱۷۰۳۸ ۱۱۱۷۱۷۵٫pdf آنالیز ریاضی ۱
۱۱۱۷۰۴۲ ۱۱۱۷۱۷۱٫pdf کنترل کیفیت آماری
۱۱۱۷۰۴۳٫pdf روشهای پیشرفته آماری
۱۱۱۷۰۴۴ ۱۱۱۷۱۸۱٫pdf روشهای چند متغیریه گسسته
۱۱۱۷۰۴۵ ۱۱۱۷۱۷۳٫pdf محاسبات آماری – محاسبات آماری با کامپیوتر
۱۱۱۷۰۴۸ ۱۱۱۷۱۶۸٫pdf طرح آزمایشهای ۲
۱۱۱۷۰۴۹٫pdf روشهای چند متغیریه پیوسته
۱۱۱۷۱۴۷٫pdf مبانی احتمال
۱۱۱۷۱۵۳٫pdf احتمال ۱
۱۱۱۷۱۵۴٫pdf احتمال ۲
۱۲۲۱۰۲۳٫pdf مبانی اقتصاد

خريد اينترنتي کفي ژله اي افزايش قد
گیره فرم دهنده و کوچک کننده بینی
خريد اينترني موبر دائمي ساندپيل Sundepil

آخرین محصولات فروشگاه

ساعت فیروزه ای CK طرح آنجلا
تازه ترين مطالب سايت
ساعت GUCCI طرح LOVE اصلی و اورجینال
مجله خبری
لاک مخملی
گالری تصاویر
مد و دکوراسیون
کلیپ و موزیک
سایر بخش ها
مطالبی که بیشتر مورد پسند بوده
محصولاتی که بیشترین خرید را داشتند!